Voorwaarden LEER & MEER bij Anne- Marie

Annulering van afspraken

De praktijk voor remedial teaching hanteert regels voor het afzeggen van gemaakte afspraken. De ouders van het kind of de jongere kunnen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de begeleiding een afspraak zonder kosten annuleren. Dit kan telefonisch via een antwoordapparaat (het antwoordapparaat registreert de datum en tijd van inspreken) of mobiel via WhatsApp. In onderling overleg wordt bekeken of deze afspraak op een ander moment in de desbetreffende week ingehaald kan worden. Bij het niet tijdig afmelden van de afspraak zal deze bijeenkomst alsnog in rekening gebracht worden. Als de begeleiding op school plaats vindt zijn de ouders verantwoordelijk voor het annuleren van een afspraak. De praktijk voor kan niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen op weg naar, tijdens en na de begeleiding.

 

Betaling en tarieven

Aan het eind van de maand ontvangen de ouders via de mail een factuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

De praktijk hanteert een uurtarief van € 60,- ( ¾ €50,-)

– Intakegesprek/ aannamegesprek: gratis (bij aanmelding)
– Begeleiding 3 kwartier/ 1 uur: € 50-/ € 60,00
– Evaluatiegesprek n.a.v. handelingsplan: (half uur) € 35,-
– Remedial teaching op school: tarief op afspraak
– Gesprekken, opstellen handelingsplan: uurtarief
– Didactisch onderzoek, evalutaties: uurtarief