Zorgarrangement

Leerlingen die vastlopen in hun ontwikkeling op school, kunnen via het samenwerkingsverband in aanmerking komen voor een onderwijs – zorgarrangement. Het bieden van aangescherpte begeleiding op maat is belangrijk om deze leerlingen verder te helpen. In het belang van de leerling zijn korte lijnen tussen alle betrokkenen zoals ouders, leerkracht, intern begeleider en traject begeleider een voorwaarde.

Leer meer

NPO

De overheid heeft het Nationaal Onderwijs Programma opgesteld om de gevolgen van de Corona-crisis voor leerlingen op te vangen. Het biedt scholen de kans om zelf interventies te bepalen naar aanleiding van de schoolscan. Op de menukaart van het NPO met  bewezen effectieve en aannemelijke maatregelen staan onder B en D een aantal interventies welke tot mijn expertise behoren.

  • Meta-cognitie en zelfregulerend leren: executieve functies bij Car (auto-metafoor): teambegeleiding en implementatie op groepsniveau, in kleine groepjes of individueel.
  • Technieken voor begrijpend lezen met Alle Teksten de Baas: teambegeleiding en implementatie op groepsniveau, in kleine groepjes of individueel.
  • Kleine groepjes en/ of één-op-één begeleiding  op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling.

Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met me opnemen.