Tarieven

Een kennismakingsgesprek is kosteloos als u besluit gebruik te maken van het aanbod van Leer en Meer. Zo niet, wordt dit gesprek aan u gefactureerd.

Individuele begeleiding van leerlingen, onderzoek, (evaluatie)gesprek individueel kost €55,- per drie kwartier en €65,- per uur. Voor (groeps)trainingen gelden andere tarieven.

Aan het einde van de maand ontvangen de ouders/verzorgers via de mail een factuur met het vriendelijke verzoek om deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

Op bovengenoemde tarieven is geen BTW van toepassing.

Contact