Mindset training

“Ik ben gewoon slecht in rekenen”     “ik snap dit niet en zal het ook nooit leren”       ‘ik ben gewoon dom”

Deze uitspraken zijn van een vaste mindset.  Mindset is de manier waarop je kind denkt over zichzelf als het gaat over zijn intelligentie en kwaliteiten. Een ‘vaste mindset’ kan ontwikkeling belemmeren terwijl een ‘groeimindset’ zorgt voor doorzettingsvermogen en motivatie. Door een ‘groeimindset’ wordt leren en ontwikkelen weer leuk. Het is daarmee ook de basis voor talentontwikkeling.

Leer meer
 • Wil je kind altijd de beste wil zijn en kan het niet tegen kritiek?
 • Vindt uw kind het soms spannend om iets nieuws te proberen?
 • Schaamt uw kind zich als het fouten maakt of raakt het hier gestresst van?
 • Geeft je kind liever op bij tegenslagen, problemen of onvoldoendes?
 • Vind je kind het lastig negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten?

Hoe werkt het?
Na de aanmelding nodig ik je uit voor een kennismakingsgesprek. Je kind is hierbij uiteraard van harte welkom. We bespreken wat jullie wensen en verwachtingen zijn. Als de hulpvraag helder is, stel ik een plan van aanpak voor. En dan gaan we snel beginnen.

Neem contact op
Ik help je met

 • comfortzone bepalen of ervaren
 • uitdagingen aangaan
 • leren van fouten
 • motivatie voor leren
 • doorzettingsvermogen
 • werken vanuit doelen

Ouders

Mindset: de basis van talentontwikkeling

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Jonge kinderen gaan maar door met ontdekken en geven niet op. Zolang alles goed gaat blaken ze van zelfvertrouwen, maar wanneer ze uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen, kunnen kinderen afhaken.

Kinderen met een vaste mindset geloven (bewust of onbewust) dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde intelligentie geboren en daar doe je het mee de rest van je leven. Het gevolg is dat kinderen uitdagingen vermijden omdat ze liever geen fouten maken. Ze geven sneller op bij tegenslagen, zien hard werken als zinloos, negeren kritiek en voelen zich bedreigd door kinderen die iets beter kunnen dan zijzelf. Dit kan ertoe leiden dat deze kinderen onder hun kunnen presteren.

Kinderen met een groeimindset gaat er vanuit dat je altijd beter kunt worden. Ze lopen niet weg voor moeilijk werk en fouten maken hoort er gewoon bij want je leert ervan en je verbetert jezelf. Kinderen met een groeimindset geven niet snel op als het even tegenzit of wanneer iets moeite kost.

De kans dat een hoogbegaafd kind een vaste mindset ontwikkelt is groot. Er zijn kinderen die het bijvoorbeeld vreselijk vinden om verrijkingsopgaven te maken.

Natuurlijk bezit ieder mens zowel een groei- als vaste mindset. De mate waarin verschilt. Bij het ontwikkelen van een groeimindset maak ik tijdens de begeleiding gebruik van Fixie en Growie, fictieve personages voor de vaste- en de groeimindset.