Car Executieve functies

Executieve functies zijn vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen slagen in het leven: op school, in je werk, in relatie tot anderen en in je persoonlijke contacten. Het kind leert van jongs af aan zijn gedrag te sturen zodat het grip heeft op zijn gedrag en handelen.

Executieve functies zijn een betere voorspeller voor schoolsucces dan de intelligentie.

Tijdens de begeleiding worden de  gedrags- en denkvaardigheden  vergeleken met de onderdelen van een AUTO zodat je kind ‘chauffeur wordt van zijn eigen auto en voorzicht rijdt’.

Leer meer
 • Is je kind snel afgeleid door de omgeving?
 • Vergeet je kind spullen of raakt het spullen kwijt?
 • Kan je kind onthouden wat hij moet doen na uitleg?
 • Heeft je het vermogen om zonder te dralen te beginnen?
 • Heeft je kind moeite met het vasthouden van aandacht?
 • Hoe gaat je kind om met winnen en verliezen?

Hoe werkt het?
Na de aanmelding nodig ik je uit voor een kennismakingsgesprek. Je kind is hierbij uiteraard van harte welkom. We bespreken wat jullie wensen en verwachtingen zijn. Als de hulpvraag helder is, stel ik een plan van aanpak voor. En dan gaan we snel beginnen.

Neem contact op
Ik help je met

 • Gedrags- en denkvaardigheden
 • Organisatie
 • Planning
 • Werkgeheugen
 • Tijdmanagement
 • Taakinitiatie
 • Flexibiliteit

Ouders

Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door zwakke executieve functies. Het brein is in ontwikkeling tot in het twintigste levensjaar. Tot die tijd staat het in de steigers en verandert het constant.

Het versterken van zwakke executieve functies is in de kindertijd- en adolescentie een stuk gemakkelijker dan op latere leeftijd. Het brein is niet statisch en af maar plastisch en volop in ontwikkeling. Door tijdig te signaleren kunnen kinderen en jongeren geholpen worden bij het versterken ervan.

De ontwikkeling van goede executieve functies leidt door coaching en spel tot betere leerresultaten, zelfvertrouwen en draagt bij tot toekomstige successen, zowel in werk als privé.   Het zijn vaardigheden voor het leven.

In de prefontale cortex van ons brein bevinden zich de executieve functies. Het zijn er 11 en deze worden vergeleken met een auto:

 • Organisatie (APK)
 • Plannen en prioriteiten (route)
 • Werkgeheugen (navigatie)
 • Tijdsmanagement (klok)
 • Taakinitiatie (motor)
 • Metacognitie (spiegel)
 • Cognitieve flexibiliteit (stuur)
 • Reactie inhibitie (rem)
 • Zelfregulatie (toerenteller)
 • Volgehouden aandacht , focus, concentratie (motor)
 • Doelgericht doorzettingsvermogen (finish)